Bio-Medica Wadowice

Koinfekcje

Koinfekcje występujące z borelią, utrudniają leczenie i są często równie niebezpieczne w skutkach jak i borelia.

Do najczęściej występujących zaliczamy:

BARTONELLA – (choroba kociego pazura) – bakteria, koinfekcja borelii
Najczęstsze postacie: Bartonella henselae, Bartonella bacilliformis, Bartonella quintana,
Bartonella elizabethae ( i pozostałe).
Gatunki Bartonella (podobnie jak Borelia), podlegają szybkim i trudno uchwytnym
zmianom genetycznym. Przyjęto więc nazewnictwo BLO (Bartonella Like Organism)
Najczęstsze objawy choroby to: gorączka, zmęczenie i osłabienie, lęki, bezsenność, ból
brzucha i nieżyt żołądka, anemia, poranne bóle stóp, ból mięśni i skóry, dysfunkcje oczne,
dysfunkcje CUN.
Bartonella najczęściej przejawia się pod ostra miejscową limfadenopatią. Może przebiegać
pod postacią zapalenia wsierdzia, zapalenia mózgu, rumienia guzowatego, zapalenia nerwu
wzrokowego i siatkówki, zapalenia wątroby, zapalenia ślinianki. Rzadziej występują
zapalenia kości, antropatia i mialgia.

BABESZJOZA (PIROPLAZMOZA) – koinfekcja borelii wywoływana przez pierwotniaki z
rodzaju Babesia.
Najczęściej występujące: Babesia divergens (Europa), Babesia micrati (Ameryka Północna)
Objawy choroby przypominają malarię z dominującymi objawami grypopodobnymi:
osłabienie, gorączka, dreszcze, bóle stawowo-mięśniowe, bóle głowy, bóle brzucha,
nudności, wymioty, wzmożona potliwość, powiększenie wątroby i śledziony, niedokrwistość
hemolityczna, zespół przewlekłego zmęczenia.

ANAPLAZMOZA (ludzka granulocytarna) – często koinfekcja borelii, wywołana przez zakażenie
bakterią Anaplazma phagocytophium
Najczęstsze objawy: gorączka, dreszcze, bóle głowy, bóle mięśni i stawów, osłabienie,
mdłości, wymioty, biegunka, bóle brzucha, powiększenie wątroby, martwica hepatocytów.
W nerkach, sercu, oponach mózgowych i płucach – obserwuje się liczne okołonaczyniowe
nacieki limfocytarne. Zakażeniu może ulec też szpik kostny. Zdarzają się nasilone objawy
neurologiczne – zaburzenia świadomości, niedowłady, neuropatia obwodowa.
Mogą wystąpić ciężkie powikłania: niewydolność nerek, zespół ostrej niewydolności
oddechowej, rozpad mięśni prążkowanych, zapalenie mięśnia sercowego.
Zmienia się również obraz krwi. Spada ilość płytek krwi, co w konsekwencji prowadzić
może do zaburzeń krzepnięcia krwi przebiegające w postaci plamicy małopłytkowej z
towarzysząca anemią hemolityczną. Niesie to ze sobą niebezpieczeństwo wystąpienia
krwawień np. do światła przewodu pokarmowego czy innych.

MYCOPLAZMOZA – często koinfekcja borelii, wywołana przez bakterię (bez ściany
komórkowej) Mycoplasma.
Najczęściej występujące:
Mycoplasma pneumoniae – wywołująca najczęściej:
– stany zapalne płuc (atypowe) – kaszel, gorączka, bóle głowy, nudności,
biegunka, zapalenie trzustki i wątroby
– zaburzenia neurologiczne – zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, niedowłady
nerwów czaszkowych, psychozy
– zaburzenia hematologiczne – niedokrwistość hemolityczna, zespół wykrzepiania
wewnątrznaczyniowego DIC
– zaburzenia kardiologiczne – choroba Schonleina-Henocha, zapalenie mięśnia
sercowego, zapalenie osierdzia
– ponadto mogą wystąpić stany zapalne dużych stawów, śródmiąższowe i
kłębuszkowe zapalenie nerek, także wysypki skórne, w tym zespół Stevensona-Johnsona (rumień wielopostaciowy) – nie kojarzone z mycoplazmą
Mycoplasma genitalium – przenoszona droga płciową
– objawy najczęściej występujące: ból i pieczenie cewki moczowej, częstomocz i
objawy parcia na pęcherz, wyciek z cewki moczowej, podrażnienie prącia
– nieleczona choroba może prowadzić do powikłań takich jak: zapalenie szyjki macicy
zapalenie najądrza i gruczołu krokowego, zapalenie narządów miednicy.
– Zarówno w przypadku kobiet jak i mężczyzn może dojść do bezpłodności

BRUCELOZA – chorobę wywołują bakterie z rodzaju Brucella, znanych jest sześć gatunków
bakterii Brucella. Dla człowieka patogenne są 4 gatunki: B.abortus, B.suis, B.canis,
B.melitensis
Najczęstszą jest Brucella melitensis wywołująca tzw. gorączkę maltańską (kozią, chorobę
Banga, gorączkę gibraltarską, Rio Grande)
Najczęstsze objawy to: powiększenie węzłów chłonnych, wątroby i śledziony, ogólne
rozbicie, osłabienie, wzmożona potliwość, bóle wielostawowe, utrata apetytu. Może dojść
do uogólnionego zakażenia. Wraz z rozwojem choroby dochodzi do stanów zapalnych
stawów upośledzenia słuchu, zapalenia jąder, zespołu przewlekłego zmęczenia, utraty masy ciała,depresji

CHLAMYDIOZA – często koinfekcja borelii, wywołana przez gram ujemna bakterię
wewnątrzkomórkową. Znane są trzy gatunki chlamydii
Chlamydia pneumoniae – wywołująca zapalenie krtani, płuc, oskrzeli, zatok, a także
zapalenia stawów. Sprzyja wystąpieniu astmy oskrzelowej

Chlamydia trachomatis – przenoszona drogą płciową i w czasie porodu z matki na
dziecko
– jest przyczyną nadżerek u kobiet, stanów zapalnych cewki moczowej,
stanów zapalnych jajowodów, zapalenia gruczołu Bartholina oraz wtórnej
bezpłodności
– z czasem dochodzi do stanów zapalnych stawów ( co często mylone jest z
reumatoidalnym zapaleniem stawów)
– u kobiet Chlamydia trachomatis wywołuje zmiany w śluzówce narządów rodnych, co przyczynia się do niedrożności jajowodów, zrostów, ciąż
pozamacicznych oraz poronień

Chlamydia psittaci (ornitoza)- choroba przebiega z wysoką gorączką ponad 40’C i
silnymi dreszczami.
– towarzyszą temu silne bóle głowy, bóle opłucnowe, silny naciekający kaszel.
– może dojść do zapalenia mięśnia sercowego lub osierdzia
– Inne objawy to: bóle mięśni i sztywność karku, także bóle brzucha, biegunki, wymioty, powiększenie wątroby i śledziony, anemia

RIKETSJOZA – wywołana przez bakterie gram ujemną z rzędu Rickettsiales (bezwzględne
pasożyty wewnątrzkomórkowe)
Najgroźniejszą riketsjozą jest: gorączka Q, gorączka plamista Gór Skalistych, tyfus plamisty
epidemiczny
Wektorami przenoszącymi zakażenie są: kleszcze, wszy, pchły itp.
Objawia się : gorączka, bólem głowy, ogólnym wyczerpaniem, plamisto – krwotoczną
wysypką (najwięcej plam na tułowiu) Może dojść do zajęcia mózgu i serca
Zakażenia riketsjami charakteryzują się tym że, umiejscowione są w komórkach śródbłonka
naczyń włosowatych, które niszczą, doprowadzając do wytworzenia rozsianych zmian
wielonarządowych. Następstwem jest wieloogniskowa martwica oraz obrzęki
około naczyniowe

YERSINIOZA – chorobę wywołuje bakteria Gram ujemna Yersinia enterocolityca z rodziny
Enterobacteriaceae.
Najczęstsze objawy to: ból brzucha, biegunka, stany podgorączkowe, stany zapalne jelit,
powiększenie wątroby i śledziony.
Przy dużym przemnożeniu bakterii może dojść do posocznicy.
U ludzi którzy posiadają antygen HLA-B27 dołączać się mogą stany zapalne dużych
stawów.

W czasie terapii i leczenia borelii równocześnie należy eliminować koinfekcje współistniejące