Bio-Medica Wadowice

Pinoterapia

PINOTERAPIA (LUB KLAWITERAPIA) – rehabilitacja neurofizjologiczna 

PINOTERAPIA– pozostaje w ścisłym związku z funkcją i anatomią układu nerwowego. Metoda poprzez wykorzystanie stymulacji różnych rodzajów włókien nerwowych na ciele człowieka oraz punktów akupunkturowych, reguluje prądowe potencjały własne i wzbudza utracone przewodnictwo sygnałów nerwowych.
W czasie zabiegu pinoterapii wywołuje się wyraźne przekrwienie struktur niedokrwiennych, które zaktywują programy DNA i RNA na poziomie subkomórkowym, aktywując submolekularną produkcję neurochemicznych przekaźników i sterowników oraz neurotransmiterów, dzięki którym następuje regeneracja organizmu na różnych poziomach endogennych (także regeneracja ubytków mielinowych)

Kliniczne możliwości i wskazania:
1. Odreagowanie psychologiczne i nerwowe (nadpobudliwość, nerwice, stres)
2. Neuralgie, porażenia i zespoły bólowe
3. Odbudowa odporności
4. Regulacje poszczególnych układów i/lub narządów
– układ stawowo-mięśniowy
– układ krążenia
– układ moczowo-płciowy
– układ trawienny
– układ oddechowy
5. Pinoterapia w ciężkich schorzeniach o podłożu neurologicznym –np. stwardnienie rozsiane
– neuropatia i polineuropatia